U bent hier

Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart is overleden

woensdag 17 maart 2021 - 16:55

Het afgelopen coronajaar heeft Mirjam Moll zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van musea. Haar rol werd gedurende dat afgelopen jaar voor de gehele cultuursector steeds intensiever. Zo werd ze bestuurslid bij MKB-Nederland én was ze lid van de speciale Taskforce Culturele en Creatieve Industrie, het adviesorgaan voor de minister van OCW. Zij heeft zich daarin sterk gemaakt voor een passend steunpakket voor de gehele culturele sector en de veilige heropening van musea.

Mirjam Moll werd in 1966 geboren in Amsterdam. Na haar studie Fiscaal recht in Leiden werkte ze vijftien jaar als accountant en consultant. Daarna werd ze plaatsvervangend directeur bij het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en vervulde ze diverse bestuursfuncties in de culturele sector (Stichting Aandelen en Arbeidsvoorwaarden Kunst en Cultuur, AT5, Amsterdam Fonds voor de Kunst). In 2010 begon ze voor de Museumvereniging waar ze vanaf augustus 2019 met verve de rol van directeur vervulde. Ze  heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van de ruim 400 musea die aangesloten zijn bij de Museumvereniging; groot en klein. Want alleen samen vertellen die volgens haar het hele actuele verhaal van onze steeds veranderende samenleving.

Mirjam Moll combineerde een sterke persoonlijkheid met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zo was ze jarenlang actief voor de Partij van de Arbeid, bestuurslid bij het Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector en creatieve industrie (MORES). Ook was ze zes jaar lang bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een mandaat dat zij met grote toewijding en trots uitvoerde. Altijd bewust van haar Indische roots én altijd vechtend voor een tolerante, inclusieve en verbindende samenleving.

Mirjam is op 16 maart in Amsterdam overleden. Haar scherpe, intelligente en warme persoonlijkheid zullen gemist worden. Evenals haar onmiskenbare gulle lach.

Tags 
Nieuws

Reacties