U bent hier

Musea spreken zich collectief uit tegen institutioneel racisme

dinsdag 20 juli 2021 - 21:42

Musea Bekennen Kleur presenteerde op 8 juli De Verbintenis. Het is een collectief statement waar 26 musea gezamenlijke doelstellingen hebben geformuleerd om op te staan tegen institutioneel racisme en alle andere vormen van discriminatie. Het uitspreken van het statement vond plaats in de Nicolaikerk te Utrecht tijdens het Keti Koti dialoog.

De Verbintenis is de uitkomst van een reeks intensieve reflectiesessies binnen het platform van Musea Bekennen Kleur. Onder begeleiding van externe experts zijn de musea professionals in gesprek gegaan over hoe diversiteit en inclusiviteit in de musea te gaan waarmaken. Hoewel verschillende erfgoedinstellingen al concrete stappen hebben genomen om de diversiteit aan bezoekers, medewerkers, kunstenaars, verhalen en perspectieven te vergroten, is volgens de samenwerkende musea wezenlijke inclusieve verandering uitgebleven. Anno 2021 vormen de collecties, tentoonstellingen en organisaties nog altijd geen goede afspiegeling van de samenleving, waardoor veel mensen zich niet herkennen en thuis voelen in de Nederlandse musea. Met De Verbintenis onderstrepen ze het belang om ruimte te maken voor nieuwe perspectieven in het museum zowel bij het formuleren van (verzamel-)beleid, bij het bedenken en ontwikkelen van tentoonstellingen en bij het realiseren van hun doelen.

Inclusie als vast onderdeel

De samenwerkende musea zeggen toe minste één keer per jaar tools en trainingen aan hun medewerkers aan te reiken, om vanuit hun eigen rol en vakgebied bij te dragen aan inclusie in het museum. Daarmee willen ze actief reflecteren op hun eigen handelen, het vakgebied en het instituut. Met deze trainingen zullen collega’s vaardig(er) worden om duurzame en concrete veranderingen in gang te zetten. Ook zetten alle musea een interne nulmeting op om de huidige demografie inzichtelijk te krijgen. Ieder museum bepaalt vervolgens een streefcijfer om binnen vijf jaar de diversiteit onder het personeel te vergroten. Musea Bekennen Kleur blijft het platform waarbij zowel best als worst practices openlijk met elkaar gedeeld worden.

Video 
De Verbintenis

Reacties