U bent hier

Museum Klok & Peel onder nieuwe leiding

woensdag 6 mei 2020 - 09:26

Museum Klok & Peel in Asten moet het sneller dan aangekondigd stellen zonder zijn boegbeeld Harry van der Loo. De scheidende bestuursvoorzitter, die eerder aangaf tot 1 juli te willen aanblijven, draagt zijn functie per 7 mei over aan Fokko Keun (ad-interimvoorzitter). Naast Keun blijft vicevoorzitter/penningmeester Wil van Roosmalen in functie. Samen vormen zij het nieuwe dagelijks bestuur van het museum.

Somerenaar Fokko Keun draait al sinds 2010 als adviseur mee in het (dagelijks) bestuur van het Astense museum. Hij is onder andere thuis in personeels- en vrijwilligersbeleid, collectiebeheer, registratie en kwaliteitscontrole.  Als voormalig bestuurder bij o.a. de welzijnsorganisatie Onis Asten-Someren en huidig voorzitter van het Somerense cultuurcentrum De Ruchte is hij de ervaren bestuurder die Klok & Peel naast Wil van Roosmalen hard nodig heeft, nu de toekomst van het museum op het spel staat.

Toekomst
Deze maand gaat de Astense politiek zich daar weer over buigen op basis van het in april uitgebrachte Ambitieonderzoek Museum Klok & Peel. In afwachting van dat onderzoek - in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd door een speciale projectgroep - werd eind vorig jaar een voorgenomen bezuiniging opgeschort. Het onderzoek staat voor 11 mei geagendeerd in de Commissie Burgers en komt op 26 mei in de gemeenteraadsvergadering.

Het onderzoek toont aan dat Museum Klok & Peel als 'bovenregionaal museum met landelijke uitstraling' uitmuntend presteert en elke vergelijking met andere musea met glans doorstaat. Maar het leert ook dat er bij het huidige museum niets te bezuinigen valt. Het museum - 'een echt juweel' volgens de onderzoekers - draait op een te smalle en te wankele basis voor een gezonde toekomst. Er dienen meer beroepskrachten te worden aangetrokken alsmede een betaalde directie. 

Als Asten haar huidige museum voor de toekomst wil behouden, kan er dus niet op de uitgaven worden beknibbeld, maar moet er juist extra geld bij:  jaarlijks een slordige twee ton. Op een bestaande gemeentelijke subsidie van 230.000 euro is dat bijna een verdubbeling. Of de Astense raad daartoe bereid is, is zeer de vraag.

De gemeente tast al jarenlang diep in de buidel om haar museum in stand te houden. De enige oplossing lijkt te liggen in structurele exploitatiebijdragen van rijk en/of provincie, maar daar aast het bestuur al jaren op.

Een alternatief - een dure verhuizing naar het centrum van het dorp en dan doorgroeien - is door de Astense politiek al bij voorbaat afgeschoten.

Worden de eerder gewenste bezuinigingen tóch doorgevoerd, zo toont het Ambitieonderzoek aan, dan loopt Museum Klok & Peel onevenredig zware klappen op. Dan moet volgens de onderzoekers het museum worden 'afgeschaald' naar een kleinschalig streekmuseum. Concreter: dan moet het museum in alles worden gehalveerd.

Afscheid
En dat is nu juist wat voorzitter Harry van der Loo had willen voorkomen toen hij vorig jaar dwars voor de voorgenomen bezuiniging ging liggen. In zijn opinie draait bezuiniging uiteindelijk uit op sluiting van het museum, met alle gevolgen van dien. 

Van der Loo: „Toen ik in 2006 werd aangezocht door het toenmalige college van B & W wilde de raad expliciet 'een bovenregionaal museum met landelijke uitstraling'.  Daar zijn door hooggekwalificeerde professionele beleidsmakers plannen voor gemaakt voor de periodes 2007-2012 en 2013-2020 die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Het zou het huidige gemeentebestuur sieren deze stukken eens zorgvuldig na te lezen. Als dat vorig jaar was gebeurd, was men mogelijk toen al tot andere gedachten gekomen."

„Op basis van de beleidsplannen is in het museum door bestuur, personeel en vrijwilligers veertien jaar met hart en ziel gewerkt om het gestelde doel te bereiken. Realiseert de huidige raad  zich wel voldoende dat er voor vijf miljoen euro is geïnvesteerd, terwijl de prachtige gebouwen en locatie in werkelijkheid maar 2.5 miljoen hebben gekost? Met de gewonnen landelijke Museumprijs van € 100.000 als startkapitaal is daarna nog eens een museale kwaliteitsslag gemaakt van meer dan € 500.000. De rest werd weer opgebracht door vrijwilligers, partners, sponsoren en projectsubsidies."

„Verder heb ik vanaf 2016 enorm veel energie gestopt in het binnenhalen van structurele middelen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Dat was vaak een 'eenzame tocht'. Ik zou het op prijs stellen als iemand eens zou kapitaliseren wat voor waarde er is gecreëerd, zowel materieel als maatschappelijk, en wat het betekent als dit zou verdwijnen."

De huidige voorzitter zal dat niet doen. Hij kondigde nog vóór de raadsvergadering van 5 november vorig jaar aan na veertien jaar onbezoldigde tropenarbeid voor het museum te willen stoppen. Van der Loo: „Voor aansturing van een nieuwe beleidsperiode heb ik in 2019 teveel negatieve energie verbruikt. Daarom heb ik mij ook bewust afzijdig gehouden van het Ambitieonderzoek. Ik ben geen rapportenmaker die geen verantwoordelijkheid kan of wil dragen voor uitvoering."

Begin december stelde hij de museumvrijwilligers op de hoogte van zijn naderend vertrek. Aanvankelijk wilde hij stoppen per 1 juli, maar dat is nu dus vervroegd naar 7 mei.

Van der Loo: „Nu  het Ambitieonderzoek deze maand aan de orde komt in commissie en raad lijkt het me bestuurlijk zuiver om mijn opvolger, die daaromtrent stelling zal moeten nemen, niet voor de voeten te lopen.  Wat voor dit jaar in gang is gezet - zoals de projecten Death Valley De Peel en Klokken voor Amerika - wil ik als vrijwilliger netjes helpen afronden, maar daar blijft het bij."
Aanvankelijk was voor Harry van der Loo een feestelijk afscheid gepland op 12 juni; die datum is vanwege de coronacrisis verzet en staat nu op 2 oktober."

Foto: Sem Wijnhoven/DCI Media

Tags 
Nieuws

Reacties