U bent hier

Nieuwe beleidsvisie voor Museum Het Valkhof

woensdag 20 september 2017 - 12:03

Jan van Laarhoven, directeur a.i., presenteert een nieuwe visie op de toekomst van het museum aan de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Deze visie is het eerste deel van een bedrijfsplan dat later dit najaar wordt aangevuld met een transitieplan over de oplossing van enkele structurele problemen zoals de huisvesting.


Van Laarhoven omschrijft Museum Het Valkhof als een “stedelijk museum met een belangrijke archeologische en historische collectie en exposities van een nationale en soms bovennationale allure”. Die omschrijving sluit aan bij de succesvolle jaren tussen 2004 en 2012 toen Museum Het Valkhof een goede reputatie had als historisch museum met drukbezochte exposities zoals ‘De gebroeders Van Limburg’, ‘De laatste uren van Herculaneum’ en ‘Luxe en Decadentie’.

Historische collectie
Het museum beheert en toont de provinciale archeologische collectie, die een van de belangrijkste archeologische verzamelingen van Nederland is. Daarnaast is er een stedelijke collectie die verbonden is met Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Die verzamelingen krijgen een prominente rol in een nieuwe vaste presentatie die laat zien wat de historische betekenis is van Nijmegen en Gelderland. Het museum stopt met het verzamelen van bovenregionale hedendaagse kunst.

Ruim baan voor exposities
Exposities krijgen een nog bredere insteek dan voorheen het geval was. Het museum overstijgt daar de regionale kaders en haalt binnen wat de wereld op het gebied van geschiedenis en kunst te zeggen heeft. Ook hedendaagse beeldende kunst krijgt daarbinnen alle ruimte. Bij de themakeuze voor tentoonstellingen wordt waar mogelijk gezocht naar aanknopingspunten  bij de eigen verzamelingen en bij de historische identiteit van Gelderland en Nijmegen.

De bezoeker staat centraal
In de nieuwe visie van het museum staat de bezoeker nog meer centraal. Binnen de vaste collectiepresentatie  zullen verschillende presentatievormen worden gecombineerd waarbij rekening wordt gehouden met verschillende bezoekerstypen. Voor de toeristische bezoekers van Nijmegen wordt het museum de toegangspoort naar de historische stad. Er wordt gestreefd naar een stijging van het gemiddelde bezoekersaantal per jaar van gemiddeld 90.000 naar 115.000. Deze groei moet voornamelijk voortkomen uit de toename van (toeristisch) bezoek door gezinnen met kinderen, bezoekers uit de Randstad en bezoekers uit Duitsland.

Effectiviteit en creativiteit van de organisatie
Om de plannen te realiseren is er meer nodig dan alleen ingrepen in het inhoudelijk beleid. Een cultuuromslag binnen de organisatie is noodzakelijk. De behoefte van de bezoeker moet meer aandacht krijgen, er mag meer creativiteit en durf getoond worden en er moet ruimte komen voor moderne presentatie- en communicatietechnieken.

Gelderse archeologie
Museum Het Valkhof blijft ook in de toekomst de uitvoerder van de provinciale wettelijke taken op het gebied van de archeologie en een aantal andere taken die voortvloeien uit door de provincie Gelderland aangegane verplichtingen ten aanzien van de presentatie en ontsluiting van het provinciale archeologische erfgoed. Speciale aandacht daarin krijgt de Limes, de grens van het Romeinse Rijk die enkele eeuwen lang de loop volgde van de grote rivieren. De Limes is voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van Unesco.

Opmaat naar een duurzame toekomst
Het document van Van Laarhoven is mede geschreven op verzoek van de subsidiënten die na een crisis in 2016 snel behoefte hadden aan een nieuwe koers voor het museum. Van Laarhoven gaat ervan uit dat het museum, ondanks de crisis, een stevig fundament heeft in de vorm van een geweldige collectie, prachtige expositiemogelijkheden  en de ligging in wat altijd 'de oudste stad van Nederland’ zal blijven. Dat fundament kan wel een storm doorstaan. Hij heeft er vertrouwen in dat ook de subsidiënten dit weten en willen meewerken aan een duurzame toekomst voor het museum.

Tags 
Nieuws

Reacties