U bent hier

Nieuwe museum-cao 2018-2020 (tekst aangepast per 01/01/2020)

donderdag 10 januari 2019 - 15:35

Akkoord op nieuwe museum-cao, breed draagvlak bij achterban.
Sinds 9 januari jl. is het conceptakkoord voor de nieuwe museum-cao definitief. Het akkoord is breed gedragen en wordt ondertekend door alle betrokken partijen, te weten FNV Publiek Belang, CNV Publieke Diensten, CMHF en de Museumvereniging. Het nieuwe akkoord is per 1 oktober 2018 van kracht. 

In de bijlagen van dit nieuwsbericht zit het definitieve akkoord en zijn de nieuwe salaristabellen toegevoegd.

Een greep uit de uitkomsten van het akkoord:

  • De looptijd is van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2020. 
  • De loonstijging is over twee jaar in totaal 5%:
    • 2,25% per 1 oktober 2018 
    • 2,50% per 1 oktober 2019
    • Een ophoging van 0,25% over de eindejaarsuitkering van 2019 
  • Extra verlofdag en een vereenvoudiging van het buitengewoon verlof 
  • Mogelijkheid tot het kopen en verkopen van vakantie-uren

Contact
Met vragen over de museum-cao kun je terecht bij Margo Slot (mslot@museumvereniging.nl)

Tags 
HR Zakelijk

Reacties