U bent hier

Nieuwjaarsreceptie Museumvereniging 2022

maandag 31 januari 2022 - 20:35

Maandag 24 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Het Scheepvaartmuseum. Naast een nieuwe directeur en voorzitter van de Museumvereniging mochten we ook de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media welkom heten, die zich in haar eerste weken in het ambt ongelofelijk hard heeft gemaakt voor de cultuursector.

De Nieuwjaarsbijeenkomst begon met een lezing van Spoken Word Esmay Usmany: “Laten we verdwalen in de zalen, moeiteloos vliegen door de tijd van nu naar gisteren en later en wat als jij nou eens anders kijkt?” Nadat Liesbeth het publiek welkom heette, ging zij in gesprek met drie museumdirecteuren. Directeur Scheepvaartmuseum Michael Huijser vertelde dat de coronacrisis zijn museum ook veel positiefs heeft gebracht. “We zijn sterk gaan internationaliseren en we hebben elkaar veel sneller gevonden.” Dit heeft geresulteerd in een tentoonstelling in New York en volgende maand in Jakarta. Hij gaf verder aan dat ze hun toptentoonstelling speciaal hadden uitgesteld tot de musea weer open waren, dus dat het een mineur was dat musea eind 2021 toch weer moesten sluiten.


‘Museum nieuwe stijl’

Een ander museum dat een enorme transitie heeft ondergaan, die overigens al voor de coronacrisis was ingezet, is het Bijbels Museum. Zo hebben zij hun gehele collectie, bestaande uit 21.000 objecten, afgestoten, hun pand verlaten en maken ze alleen nog reizende tentoonstellingen. Directeur Carolien Croon: “Als we niet van deze bedreigingen een kans hadden gemaakt weet ik niet of we er nog zouden zijn geweest.” Het Bijbels Museum noemt zich zelf ‘museum nieuwe stijl’, doordat zij hun tentoonstelling door het hele land presenteren. Ook voor Museum Van Bommel van Dam is afgelopen jaar een spannende periode geweest. Zij waren net na een verbouwing van vijf jaar sinds september 2021 weer open. Directeur Paulo Martino: “De eerste lockdown zaten we in de knapzak, maar we zagen het ook wel als een kans. Wij konden tijdens de verbouwing direct coronaproof aanpassingen doorvoeren.” Tot slot gaven de directeuren aan hoe zij zich voorbereiden op de herijking van de internationale museumdefinitie van ICOM.

Museumtalentprijs 2021

Hierna stond de bijeenkomst in het teken van de Museumtalentprijs. Directeur Mondriaanfonds Eelco van der Lingen reikte de prijs, die sinds 2017 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is ingesteld, uit aan Setareh Noorani van Het Nationale Instituut. Volgens de jury onderscheidt zij zich door programma’s te ontwikkelen met nieuwe perspectieven vanuit zorgvuldig theoretisch onderzoek. Algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Suzan Lammers: “De keuze voor de winnaar van de Museumtalentprijs is iemand die de jury ziet als de museumprofessional van de toekomst. Door de zorgvuldige wijze waarop de winnaar onderzoekt, verhalen vertelt en nieuwe doelgroepen bereikt. Dit zal eraan bijdragen dat er een inclusievere museumpraktijk ontstaat.” Setareh kreeg een bedrag van 7.000 euro dat ingezet kan worden voor een eigen ontwikkeltraject en een kunstwerk van Roosje van Donselaar.


Nieuwe directeur Vera Carasso

Ook namen we afscheid van interim-directeur Jan van Kooten en kwam directeur Museumvereniging Vera Carasso aan het woord. Vera Carasso: “Het waren drie hectische weken. Idealiter had ik honderd dagen willen observeren, maar we werden ingehaald door de werkelijkheid van de dag en opeens was er acuut actie nodig.” Ze refereert aan de protestactie Museum Gym, die vanuit de Museumvereniging werd geïnitieerd en in de week voorafgaand aan de Nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvond. “Het was een mooie energie die vrijkwam uit de sector, het was sterk dat we het gezamenlijk deden.” Over haar overstap naar de Museumvereniging zei zij: “Ik geloof heel erg in samenwerking en dat je als collectief veel voor elkaar kunt krijgen. Niet alleen door het delen van kennis, maar ook door naar buiten te treden.” Ze sloot af dat ze graag alle musea wil bezoeken om met de mensen van musea in gesprek te gaan en zo veel op te halen. Hierna was het tijd voor een lezing van schrijver en politicoloog Kiza Magendane, die zijn blik richtte op de museumsector.


Nieuwe voorzitter Shula Rijxman

Na de lezing was het tijd om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de Museumvereniging Shula Rijxman. Shula Rijxman: “Musea vertellen je iets over het leven en verbreden je kennis.” Over de samenwerking met directeur Vera Carasso zei zij: “Het lijkt mij ongelofelijk fijn om met Vera samen te werken. Vera heeft een heel goede energie om dit voor mekaar te krijgen. Ten tweede vind ik het heel erg leuk om de leden te leren kennen en bovenal kijk ik ernaar uit om naar heel veel musea te gaan. Van klein tot groot.” Staatssecretaris Gunay Uslu schoof vervolgens aan. Zij vertelde dat haar eerste weken bijzonder hectisch waren. Cultuur is voor haar de reden dat ze staatssecretaris is geworden. “Ik doe alles om cultuur boven op de agenda te zetten.” 

Museumpenning voor Irene Asscher-Vonk

Staatsecretaris Gunay Uslu was mede uitgenodigd om de Museumpenning uit te reiken aan scheidend voorzitter Irene Asscher-Vonk. Gunay Uslu: “Uw betekenis voor de culturele sector en specifiek voor de musea is heel groot. In moeilijke tijden stond u op. U nam samen met collega’s de toekomst in eigen hand.” Onder Irene Asscher-Vonks leiding werd de Museumvereniging een sterk en mondig ledenverbond. "Waar musea tijdens de verschillende crises, waaronder de coronacrisis, van hebben geprofiteerd.” De staatssecretaris sloot af met de woorden: “Ik ben niet de enige die bewondering heeft voor uw werk. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om aan u de Museumpenning uit te reiken.” Irene Asscher-Vonk sloot af: "Iedere keer pakte ik een cadeautje uit. Een cadeau van kennis, van cultuur, van 'lokale' samenhang. Waar medewerkers, vrijwilligers en schoolgaande kinderen, kortom het leven samenkomt." 

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door de gastlocatie, Het Scheepvaartmuseum. De kijkers konden vragen stellen aan medewerkers en zij vertelden over hun plannen voor het komende jaar.

Terugkijken

De Nieuwjaarsreceptie gemist? Kijk 'm dan hier terug. Gebruik hiervoor het wachtwoord ‘Nieuwjaarmuseum’.

Tags 
Nieuws

Reacties