U bent hier

Open Oproep Beurs Erfgoedtalent

donderdag 28 november 2019 - 11:26

deadline: 06.01.2020

Door naderende pensionering van conservatoren in musea gaat de komende tijd veel kennis verloren. Voor een sterke erfgoedsector is het essentieel die kennis te borgen en in nieuw talent te investeren. Het Mondriaan Fonds wil de kennisoverdracht en -ontwikkeling binnen de erfgoedinstellingen stimuleren en stelt negen beurzen beschikbaar voor specialistisch talent. Met deze beurs kunnen kunst- en erfgoedinstellingen aan nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek bieden.

Met de Beurs Erfgoedtalent krijgt de nieuwe professional de kans naast een meer ervaren kracht te werken. Instellingen krijgen bovendien de gelegenheid nieuwe perspectieven en ideeën binnen te halen. Doel van de Open Oproep Beurs Erfgoedtalent is het borgen en ontwikkelen van kennis door te investeren in nieuwe specialisten.

De beurs wordt beschikbaar gesteld voor twee jaar en bedraagt maximaal 43.200 euro bruto per jaar* bij een deeltijdaanstelling van vier dagen per week (schaal 10 Museum cao 2018-2020). Van de aanvragende instelling wordt een bijdrage van minimaal 10% gevraagd, in dit geval 4.320 euro bruto per jaar. De bijdrage betreft de bruto salariskosten en de daarmee samenhangende werkgeverslasten.

* Hierbij is uitgegaan van een bruto jaarsalaris van een junior conservator bij een volledige werkweek en de werkgeverslasten die daarmee samenhangen (60.000 euro).

Voor wie en wat?
De Open Oproep Beurs Erfgoedtalent is bestemd voor Nederlandse kunst- en erfgoedinstellingen. Zij kunnen een voorstel indienen waarin duidelijk wordt welke specialistische kennis wordt geborgd, waarom het belangrijk is deze kennis te behouden, hoe die kennis wordt overgedragen en op welke manier de inbreng van de nieuwe professionals wordt geborgd.

Meer info
Voorwaarden
Aanvragen

Reacties