U bent hier

Open Oproep Digitaal Erfgoed

woensdag 5 juni 2019 - 09:46

Hoe kunnen gedigitaliseerde erfgoedcollecties op een creatieve en publieksvriendelijke manier zichtbaar worden gemaakt? En hoe kan het publiek actief betrokken worden? Het Mondriaan Fonds ontvangt van het ministerie van OCW extra budget voor het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties. Het gaat om een bedrag van 580.000 euro per jaar in 2019 en 2020.

Erfgoedorganisaties en/of organisaties die met hen samenwerken, kunnen aanvragen voor het digitaal toegankelijk, bruikbaar en vindbaar maken van hun erfgoedcollecties. Het resultaat moet een duurzaam karakter hebben, tot een sterkere digitale infrastructuur leiden en navolgbaar zijn voor anderen. De bijdrage is niet bedoeld voor het digitaliseren zelf maar voor de ontwikkeling van toegankelijkheid en/of publieksparticipatie. Ook kan worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken gericht op de ontwikkeling van gezamenlijke digitaliseringsplannen.

Deze bijdrage kan tweemaal worden aangevraagd. De deadlines zijn: 7 oktober 2019 en 31 juli 2020. Lees hier meer over de Open Oproep Digitaal Erfgoed.

Samenwerking cultuurfondsen
Ook het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben subsidiemogelijkheden voor nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen.

Digitale toegankelijkheid en het gebruik van erfgoed zijn belangrijke speerpunten van de minister van OCW. Alle drie de fondsen hebben vanuit hun eigen invalshoek hiervoor een stimuleringsmaatregel vormgegeven. Deze maatregelingen dragen bij aan nieuwe gebruiksvormen van digitaal erfgoed en het bereiken van nieuwe doelgroepen. De fondsen sluiten hiermee aan bij de Nationale Strategie digitaal erfgoed, die wordt uitgevoerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld, in afstemming met DEN, kennisinstituut voor cultuur en digitalisering, en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Tags 
Nieuws

Reacties