U bent hier

Planning belangenbehartiging

maandag 12 maart 2018 - 16:22

Er gebeurt veel op het gebied van belangenbehartiging, dus het is goed om enkele data op een rijtje te zetten. Met de presentatie door minister van Engelshoven van haar visiebrief is de verwachting dat naar aanleiding hiervan een debat (Algemeen Overleg) in de Tweede Kamer wordt geagendeerd met de cultuurwoordvoerders in april of mei. Voor de zomer stuurt de minister een brief naar de Tweede Kamer over de erfgoedsector genaamd ‘Erfgoed telt’. De Raad voor Cultuur publiceert over de verschillende culturele sectoren een sectoradvies. Het sectoradvies musea wordt verwacht in maart of april. Als alle sectoradviezen zijn gepubliceerd zal het kabinet hier een reactie op geven aan de Tweede Kamer.

• Mei 2018: bestuurlijk overleg over het opstellen van de regionale profielen.
• Juni - november 2018: andere overheden stellen met het culturele veld profielen op.
• Najaar van 2018: bestuurlijk overleg over gezamenlijke adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur.
• Voorjaar 2019: advies van de Raad voor Cultuur.
• Zomer 2019: minister van OCW presenteert de uitgangspunten voor periode 2021-2024 met concept-regeling en aanwijzingen aan de cultuurfondsen.
• September 2019: bestuurlijk overleg over regeling.
• Oktober 2019: vaststelling regeling periode 2021-2024.
• 2020: instellingen dienen hun aanvragen in, advies Raad voor Cultuur.
• Prinsjesdag 2020: minister van OCW presenteert subsidiebesluiten periode 2021-2024.
• 1 januari 2021: start periode 2021-2024.

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. Binnen zes weken na de verkiezingen dienen de gemeenten een nieuw college van Burgemeesters en wethouders te benoemen. In de weken en maanden hierna biedt dit kansen voor jouw museum voor een kennismaking met de nieuwe wethouder en de raadsleden cultuur (of met een andere portefeuille). Voor tips en adviezen hoe dit aan te pakken, zie de handleiding Lobbyen bij de gemeente.

Tags 
Politiek

Reacties