U bent hier

Prinsjesdag 2017: Geen verrassingen, focus op begrotingsbehandeling

woensdag 20 september 2017 - 11:32

De begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die op Prinsjesdag is gepubliceerd, bevat weinig verrassingen. Op 13 november, wanneer naar verwachting een nieuwe regering is aangetreden, staat de behandeling van de cultuurbegroting gepland. In de aanloop hier naartoe onderhouden we als Museumvereniging goede contacten met de Kamerleden om onze wensen voor musea voor het voetlicht te brengen.


De tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting bevat geen nieuwe grote plannen of vergezichten, omdat het demissionaire kabinet zo min mogelijk beleid maakt. De cultuurbegroting bevat vooral veel bekends. Er zijn geen wijzigingen in subsidies voor de rijksmusea, de budgetten zijn vorig jaar weer voor vier jaar vastgelegd.

Ruimte voor wijzigingen is er tijdens de begrotingsbehandeling. Hiervoor staat een wetgevingsoverleg over cultuur gepland voor maandag 13 november. Op dat moment kunnen de verschillende politieke partijen amendementen, ofwel wetswijzigingsvoorstellen, indienen op de gepubliceerde cultuurbegroting. Als de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU er inderdaad komt, dan hebben deze partijen de mogelijkheid om via een samenhangend pakket aan wetswijzigingen een stempel te drukken op de begroting voor 2018. De stemmingen over de begroting staan gepland voor 5 december. Als Museumvereniging nodigen we de woordvoerders voor cultuur van de verschillende partijen uit voor een gesprek over onze speerpunten voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. De ambitie is om via de gesprekken met de Kamerleden een meerderheid in de Kamer achter één of meerdere van onze speerpunten te scharen.

Als Museumvereniging hebben we in 2016 in de aanloop naar de verkiezingen vier speerpunten aangedragen. Het eerste punt is de verbetering van de positie van musea in het basisonderwijs. Als tweede is het onze wens dat de overheid het aankopen van collectiestukken mogelijk blijkt maken. Een derde speerpunt is het behoud van de Geefwet. Een vierde punt is dat we collecties zichtbaar willen maken, waarbij ook aandacht is voor de indemniteitsregeling en het beperken van verzekeringskosten. Lees hier op onze website over hoe de verschillende politieke partijen deze punten hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s.

De afgelopen maanden hebben we met verschillende Kamerleden gesproken over deze onderwerpen. Nu de economische vooruitzichten positief zijn, willen we de Kamerleden steunen om ruimte te vinden in de begroting om de culturele sector en in het bijzonder musea weer meer speelruimte te bieden. Zodat musea weer beter in staat worden gesteld om te doen waar ze goed in zijn: het met hun collecties verrassen en verrijken van bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Tags 
Nieuws Zakelijk

Reacties