U bent hier

Protocollen voor heropening musea - update 21/4/2020

dinsdag 21 april 2020 - 12:09

Laatste update: 21 april 2020, 20 uur

We werken op verzoek van het kabinet samen met andere brancheorganisaties in de gastvrijheidssector aan een protocol voor intelligente heropening van de musea dat aansluit op 'de anderhalvemetersamenleving'. Het zal gelden voor álle musea in Nederland ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn.

Het protocol wordt door de rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid die zijn gebaseerd op basis van de actuele inzichten over het verloop van het coronavirus. Het protocol moet ook aansluiten op de protocollen in andere branches, zoals in geval van musea bijvoorbeeld op die in de horeca, de detailhandel of de transportsector. Nadat het protocol voor heropening van musea is goedgekeurd, zal de Museumvereniging het meteen openbaar maken. Op grond daarvan kunnen musea dan ook hun maatregelen definitief vormgeven en in werking stellen. In de tussentijd adviseren we musea wel alvast nadenken over inzet van medewerkers en vrijwilligers, crowdmanagement en hygiene.

Uiteindelijk wordt de besluitvorming van het kabinet over ongewijzigde voortzetting, versoepeling of opheffing gebaseerd op actuele inzichten. Dat gaat met name over het verloop van de verspreiding van het coronavirus en van zaken als de beschikbaarheid van een werkend vaccin, betrouwbare test mogelijkheden en voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. Ook is niet uit te sluiten dan na heropening niet opnieuw een periode van tijdelijke sluiting zal volgen.

Kortom: veel is onzeker en onduidelijk. Als er nieuws is, dan vermelden we dat op museumcontact.nl én in de wekelijkse mailing aan museumdirecteuren (in principe op dinsdagavond en zo nodig vaker).

Reacties

Hoe gaan collega musea die met nagenoeg alleen vrijwilligers werken om met de in het protocol genoemde risicogroepen? De grootste groep vrijwilligers zijn tegenwoordig 70 jaar of ouder, Dat kan dus heropening in de weg staan.