U bent hier

Reactie Museumvereniging op persconferentie van 21 april

dinsdag 21 april 2020 - 21:09

Duivelse dillema’s – daarover sprak de minister-president tijdens de persconferentie van 21 april over de coronamaatregelen. In verband met het indammen van het virus blijven musea in ieder geval gesloten tot 20 mei 2020. In de week van 13 mei maakt het kabinet bekend of maatregelen worden voortgezet, worden versoepeld of veilig en verantwoord kunnen worden opgeheven.

De tijdelijke sluiting vanaf 13 maart jongstleden grijpt ook in de musea diep in. De Museumvereniging zet zich daarom onverminderd in om én financiële steun te realiseren én randvoorwaarden te scheppen voor heropening.

Passend steunpakket realiseren
We streven naar een passend steunpakket voor álle musea - ongeacht grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het noodpakket banen en economie, de coulancemaatregelen over uitstel van betaling en loslaten van prestatieafspraken en het steunpakket voor de culturele en creatieve sector met 300 miljoen euro extra zijn waardevolle stappen in de goede richting, waarvoor we het kabinet erkentelijk zijn. Maar de vereniging constateert ook dat de maatregelen nog niet passend zijn voor musea, nog niet doeltreffend zijn. Daarover onderhouden we nauw contact met OCW, leden van de Tweede Kamer en andere branche-, beroeps- en belangenverenigingen in de culturele en creatieve sector. Ook de generieke maatregelen (NOW, TOGS) in het noodpakket brengen een welkome maar beperkte tegemoetkoming in de doorlopende kosten. Voor de museumsector bedraagt de derving van publieksinkomsten circa 10 miljoen euro per week; tot en met 1 juni gaat het dus om ongeveer 115 miljoen euro.

We roepen daarom op tot:

  1. Kwijtschelding van zes maanden huur voor musea die (on)middellijk van overheden huren en van gemeentebelastingen. Dit gaat om ongeveer 45 miljoen euro.
  2. Een overbruggingsfonds voor musea van 55 miljoen euro voor herstel van het werkkapitaal en de vraaguitval.
  3. Verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers.

Heropening van musea mogelijk maken
Over heropening leven vele vragen bij musea, Museumkaarthouders en vele anderen. We werken op verzoek van het kabinet samen met andere brancheorganisaties in de gastvrijheidssector aan een protocol voor intelligente heropening van de musea dat aansluit op 'de anderhalvemetersamenleving'. Het zal gelden voor álle musea in Nederland, ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn.

Het protocol wordt door de rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid die zijn gebaseerd op actuele inzichten over het verloop van het coronavirus. Het protocol moet ook aansluiten op de protocollen in andere branches, zoals in geval van musea bijvoorbeeld op die in de horeca, de detailhandel of de transportsector. Nadat het protocol voor heropening van musea is goedgekeurd, zal de Museumvereniging het meteen openbaar maken. Op grond daarvan kunnen musea dan ook hun maatregelen definitief vormgeven en in werking stellen. In de tussentijd adviseren we musea wel alvast na te denken over inzet van medewerkers en vrijwilligers, crowdmanagement en hygiëne.

Uiteindelijk wordt de besluitvorming van het kabinet over ongewijzigde voortzetting, versoepeling of opheffing gebaseerd op actuele inzichten. Dat gaat met name over het verloop van de verspreiding van het coronavirus en van zaken als de beschikbaarheid van een werkend vaccin, betrouwbare testmogelijkheden en voldoende capaciteit in de ziekenhuizen. Ook is niet uit te sluiten dan na heropening niet opnieuw een periode van tijdelijke sluiting zal volgen.

Veel is dus onzeker en onduidelijk. Zodra er nieuws is over protocol en heropening, dan vermelden we dat op deze website en museumcontact.nl.

Reacties