U bent hier

Rijk, provincies en gemeenten moeten financieel verantwoordelijk blijven voor hun musea

donderdag 12 april 2018 - 10:42

Het adviesrapport In wankel evenwicht van de Raad voor Cultuur benadrukt de blijvende noodzaak van investeringen in musea. Het rapport geeft een zeer realistisch en ook redelijk urgent beeld van de financiële situatie van musea: een wankel evenwicht! De Raad voor Cultuur onderstreept bovendien het grote publieke belang van musea. Het sectoradvies is een hart onder de riem van onze ruim 400 aangesloten musea en is een erkenning van de knelpunten die veel van deze musea in hun bedrijfsvoering ervaren. Ook de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van de minister van OCW getuigde hier al eerder van. Dit raadsadvies reikt echter verder dan de inzet van de rijksoverheid. En vraagt terecht meer verantwoordelijkheid van lokale en provinciale overheden bij de instandhouding van hun musea. De investeringen van dit kabinet vragen dan ook navolging van andere overheden waaronder de nieuwe gemeenteraden. 


De impact van de verminderde overheidssubsidies is nog steeds flink voelbaar. Dit ondanks de succesvolle aanpak van musea waardoor de bezoekcijfers en de eigen inkomsten fors zijn gestegen, de werkgelegenheid is gegroeid en musea meer samenwerken (o.a. met onderwijs). Op grond van Museumcijfers 2016 heeft de Museumvereniging moeten constateren dat ondanks die toegenomen inkomsten de sector niet zelfstandig toekomstbestendig is. Daarom zijn subsidies in deze sector nodig en zullen dat ook blijven. 

De Raad voor Cultuur stelt dat de Erfgoedwet mogelijkheden biedt om naast rijksmusea ook andere musea te ondersteunen om het beheer en behoud van de collecties te borgen vanuit nieuwe middelen. Verder stelt de Raad dat musea in de regio steun verdienen vanuit extra rijksbudget, waarbij voorwaarde is dat gemeenten en provincies mede investeren in deze musea. De Museumvereniging juicht onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor toe. 

In deze snel veranderende wereld zijn musea plekken van bezinning en herkenning. Musea verbinden ons met het verleden, met het nu, met het grote verhaal over wie we werkelijk zijn. De collecties vormen het geheugen van een stad, een streek en van ons land. Juist op het belang van deze collecties en de kennis daarover, wijst de Raad in het sectoradvies. Kennisoverdracht aan jonge conservatoren staat op hoog de agenda van de Museumvereniging als werkgeversorganisatie. 

Om de binding van álle Nederlanders met museale collecties te versterken, vindt t/m 15 april 2018 de vierde editie van de Nationale Museumweek plaats in ruim 400 musea door het hele land. Mensen die zelden of nooit musea bezoeken, willen we buiten de museummuren verrassen, confronteren en verbinden met collecties. Zo zijn er gouden pronkstukken in de openbare ruimte, gouden pop-up musea in het voortgezet onderwijs en golden hours voor millennials. Bovendien organiseren de deelnemende musea speciale activiteiten voor een breed publiek: van nieuwkomer tot Museumkaarthouder.
 
Over de Museumvereniging
De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. In onze snel veranderende samenleving vertellen musea verhalen de we niet mogen vergeten. Met hun collecties verrassen en verrijken musea bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor:
Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen;
Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten;
Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.

Over de Nationale Museumweek 
De Nationale Museumweek is een initiatief van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. De vereniging wil zo veel mogelijk inwoners van Nederland kennis laten maken met prachtige collecties door hen te prikkelen, te verrassen, te inspireren met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud! Het beoogde resultaat is een sterkere binding van alle Nederlanders met museale collecties door het hele land.

Tags 
Nieuws

Reacties