U bent hier

Stemlokalen en stembureauleden gevraagd

maandag 14 december 2020 - 12:21

Minister Ollongren heeft  verzocht  de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW te vragen mee te helpen bij het vinden van geschikte stemlocaties voor de verkiezingen van de Tweede Kamers op 17 maart 2021. Het vinden van voldoende stemlokalen is vanwege corona dit keer lastig. Zo zijn sommige stemlokalen die bij de vorige Tweede Kamerverkiezing werden gebruikt, door de coronamaatregelen nu te klein om een stembureau in te vestigen. Er vallen ook locaties af in gebouwen zoals verpleeg en -verzorgingshuizen, als kiezers daar niet voldoende gescheiden kunnen worden van kwetsbare groepen. Om gemeenten bij de zoektocht naar extra stemlokalen te ondersteunen is een speciaal team bij het ministerie van Binnenlandse Zaken opgericht.

 Wellicht is er in jouw museum een geschikte ruimte die  ter beschikking gesteld kan worden als stemlokaal. 

 De Kieswet stelt specifieke eisen aan stemlokalen. Die eisen gaan bijvoorbeeld over bereikbaarheid en toegankelijkheid en over de openbaarheid van het kiesproces.

Een locatie is grofweg potentieel geschikt als stemlokaal indien:

• deze ruim genoeg is om kiezers en stembureauleden op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zijn. Ruimte bij voorkeur 100 m2 (i.v.m. het stemmen tellen) maar vanaf 80 m2 kan deze ook geschikt zijn;

• deze een aparte in- en uitgang heeft of een in- en uitgang die ruim genoeg is om elkaar op 1,5 meter te passeren;

• die ook voor kiezers met een fysieke beperking goed toegankelijk is;

• er buiten en/of binnen voldoende ruimte is voor afgebakende wachtrijen;

• het stemlokaal zich bij voorkeur op de begane grond bevindt;

• het ventilatiesysteem voldoet aan het Bouwbesluit of ventileren mogelijk is door ramen op kieren te zetten of via roosters boven de ramen.

De locatie moet op dinsdag 16, 17 en 18 maart beschikbaar zijn.

 Het ondersteuningsteam stemlokalen van het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet jouw reactie graag tegemoet. Dit kan via: teamstemlokalen@ictu.nl

Voor vragen kun je terecht bij Erwin Lubberding van het team stemlokalen: 06 10012068

Bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen hebben gemeenten overigens ook extra stembureauleden nodig. Dat komt door de uitbreiding van het aantal stemlokalen en omdat er door de coronamaatregelen per stemlokaal straks minimaal vier leden nodig zijn, In plaats van de gebruikelijke drie leden. Bovendien bestaat de kans dat reguliere stembureauleden die tot de risicogroepen behoren, hun taken tijdens deze verkiezingen niet willen of kunnen uitvoeren. In totaal gaat het om de werving van ca. 70.000 stembureauleden en tellers. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is op 30 november jl. een campagne gestart om extra stembureauleden te werven. 

Tags 
Nieuws Politiek

Reacties