U bent hier

Steunmogelijkheden voor musea

dinsdag 22 februari 2022 - 08:34

Huurmatiging voor musea
Deze week werd een uitspraak van de Hoge Raad actueel over huurmatiging. Eind december kwam de hoogste bestuursrechter met een uitspraak dat het niet of beperkt kunnen gebruiken van een bedrijfsruimte door corona een ‘onvoorziene omstandigheid’ is. Waarmee partijen geen rekening hielden bij huurovereenkomsten die gesloten zijn vóór 15 maart 2020. Dit biedt de mogelijkheid dat de rechter de huurovereenkomst aanpast door de huurprijs te verminderen voor de periode van het omzetverlies. De Hoge Raad geeft in zijn uitspraak een rekenmodel dat een handvat biedt voor de berekening van de huurprijsvermindering. Voor musea kan deze uitspraak de basis vormen om het gesprek aan te gaan met hun huurder, bijvoorbeeld als dit een gemeente is, voor huurmatiging over het afgelopen jaar.

Omzetbegrip TVL
Binnenkort opent de aanvraagperiode voor de Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL) voor Q1,2022. Bij het opstellen van de jaarverantwoording attendeerden enkele leden ons erop dat voor het omzetbegrip voor de TVL-subsidies van bestuursorganen in het kader van corona niet mee hoeven te worden gerekend. Voor de berekening van de NOW dienen deze subsidies wel te worden meegenomen. Graag attenderen we je op deze ruimte, nu deze steunmaatregel nog open staat en de afronding van vorige aanvraagperioden nog mogelijk is. 

Aanvraagloket NOW-6 is geopend
Het aanvraagloket voor de NOW-6, ook wel de achtste aanvraagperiode genoemd, is sinds 14 februari 2022 open. Werkgevers kunnen tot en met 13 april 2022 een aanvraag indienen via de site van UWV. De NOW-6 geeft een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden januari, februari en maart 2022 bij een gemiddeld omzetverlies van ten minste 20% in deze maanden, vergeleken met een kwart van de omzet in 2019. Opzet, voorwaarden en verplichtingen van de NOW-6 zijn veelal gelijk aan de eerdere NOW-regelingen.

Reacties

De door Mondriaanfonds verstrekte noodsteun a.g.v. Corona telt dus niet mee voor de omzet van TVL, omdat Mondriaanfonds een Rijksfonds is en daarmee een bestuursorgaan. Andere subsidies (subsidies die niet als noodsteun zijn gegeven) gelden dus wel als omzet voor de TVL. Voor de NOW gelden beide subsidiesoorten als omzet. De subsidie van Mondriaanfonds in de regeling “Coronaregeling medewerkers collectiebeleid c.q. –onderzoek” hoeft dus niet meegeteld te worden als omzet voor de TVL. Oscar Jansen Design Museum Den Bosch