U bent hier

Update kort geding principekwestie privacy Museumkaart

donderdag 15 november 2018 - 16:31

Rechter oordeelt dat Museumvereniging bezoekgegevens Museumkaarthouder moet overleggen aan Belastingdienst


Amsterdam, 15-11-2018 - De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de bezoekgegevens van één Museumkaarthouder overgedragen moeten worden aan de Belastingdienst. De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan over de privacy van Museumkaarthouders, naar aanleiding van het kort geding op 1 november 2018. De Belastingdienst heeft via de rechter de bezoekgegevens van één kaarthouder alsnog afgedwongen. De privacy van alle kaarthouders is en blijft voor de Museumvereniging, uitgever de Museumkaart, een principezaak. Desalniettemin zal de Museumvereniging gevolg geven aan de uitspraak van de rechter. De inhoudelijke argumentatie van de rechter zal de Museumvereniging grondig bestuderen om eventuele vervolgstappen voor te bereiden.

Via https://www.museumvereniging.nl/privacy-museumkaarthouders-is-principezaaken via social media blijf je op de hoogte van het laatste nieuws! 

De privacy van Museumkaarthouders moet volledig gegarandeerd zijn en blijven. Daarom weigerde de Museumvereniging, uitgever van de Museumkaart, gegevens over een kaarthouder af te staan aan de Belastingdienst, die hen daarom meermalen heeft verzocht. “Onze vrijetijdsbesteding dient veilig en vrij te zijn en te blijven” aldus Mirjam Moll, waarnemend directeur Museumvereniging. De Belastingdienst heeft nu via de rechter die gegevens alsnog afgedwongen. Op 1 november diende hierover een kort geding bij de Rechtbank Amsterdam. 

De Museumvereniging heeft grote en principiële bezwaren tegen het delen van bezoekgegevens met derden, ook met de Belastingdienst. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties, waarbij bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding is, kan er een overstijgend gerechtvaardigd belang zijn. Dat is bij dit verzoek van de Belastingdienst naar de diepe overtuiging van de Museumvereniging in het geheel niet het geval. Daarnaast is er een heel praktische reden om de gegevens niet te delen: het gebruik van de kaart geeft geen enkele zekerheid over de eigenaar van de kaart.

In maart 2017 ontving de Museumvereniging, exploitant van de Museumkaart, een verzoek van de Belastingdienst om van een specifieke kaarthouder bezoekgegevens over een periode te overleggen. De Museumvereniging is niet op het (herhaalde) verzoek ingegaan. Volgens de wet heeft de Stichting namelijk een zelfstandige verplichting om af te wegen of de privacy van een kaarthouder in zo’n geval niet langer beschermd zou worden. 

Want álle kaarthouders moeten zich op ieder moment vrij voelen om musea in Nederland eindeloos te ontdekken. Waar zij zich laten confronteren, inspireren en verrassen door een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte goud. Op hun beurt verrijken kaarthouders de museumsector ook écht met de Museumkaart. In 2017 ontvingen de musea ruim 62 miljoen euro voor 8,7 miljoen bezoeken door 1,35 miljoen kaarthouders. Een museum krijgt namelijk voor ieder bezoek van een kaarthouder een vergoeding op basis van hun toegangsprijs vanuit de Stichting Museumkaart waarin de Museumvereniging de exploitatie van de Museumkaart heeft ondergebracht. Daarom wordt de Museumkaart gescand bij de entree van het museum en zijn die gegevens veilig in beheer bij de dataverwerkers van Stichting Museumkaart. Een kaarthouder mag er terecht van uitgaan dat die gegevens vertrouwelijk zijn en uiterst zorgvuldig worden behandeld.

Tags 
Nieuws

Reacties