U bent hier

Voor 9,3 miljoen Museumkaartbezoeken in 2019 ontvangen musea 64 miljoen euro

dinsdag 21 januari 2020 - 10:57

De musea ontvangen daarvoor 64 miljoen euro want elk bezoek wordt vergoed tegen 62% van de gemiddelde toegangsprijs 2019. Zo’n 1,4 miljoen Museumkaarthouders bezochten afgelopen jaar gemiddeld zes musea. “Het is verheugend om te zien dat kaarthouders zich zo verbonden voelen met de collecties in de Nederlandse musea. Kaarthouders zijn de musea – groot of klein – jaar na jaar trouw. Daaraan heeft het stopzetten van het stilzwijgend verlengen van de kaart niets veranderd.” stelt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging. “We zijn dan ook ontzettend blij dat zoveel mensen in volle vrijheid de meerwaarde ervaren van een bezoek met de Museumkaart.”

Het bezoek met de Museumkaart is ook het afgelopen jaar weer toegenomen en de groep kaarthouders wordt in de loop der jaren breder. De leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder is met 16% van de kaarthouders nog steeds het sterkst vertegenwoordigd. Opmerkelijk is dat de Museumkaart bij kinderen ook veel voorkomt – zo’n 7% - zelfs ondanks de gratis toegang die musea vaak bieden aan kinderen t/m 12 jaar. Steeds meer gezinnen hebben dan ook een Museumkaart en zij gaan gemiddeld maar liefst zeven keer per jaar naar musea. Veel (groot)ouders en de kinderen zelf vinden het aanbod van musea leuk én leerzaam. Want Museuminspecteurs, kinderen t/m 12 jaar hebben maar liefst 60 musea ‘kidsproof’ bevonden. Een positieve ontwikkeling, omdat een sterkere binding met museale collecties telkens weer bij de jongste generaties begint. Verder maken steeds meer jonge alleenstaanden en jonge stellen zonder kinderen gebruik van de Museumkaart. In 2019 gingen 1,4 miljoen Museumkaarthouders - zo’n 8% van de Nederlandse bevolking vanaf 5 jaar - in totaal 9,3 miljoen keer naar musea.

De Museumkaart is een samenwerking van ruim 400 musea. Dat Nederlandse musea met hun collecties een groeiend publiek uit binnen- en buitenland weten te bereiken, getuigt van de hoge kwaliteit die musea het publiek bieden. Maar die kwaliteit staat onder druk door de afnemende bijdragen van gemeenten aan met name middelgrote en kleinere musea. Juist daar zijn investeringen van overheden in de achterkant van het museumbedrijf nodig die zich pas op langere termijn zullen uitbetalen aan de voorkant: gespreid over het land meer en vaker bezoek door een gevarieerder publiek. Want eigentijdse verhalen vertellen start met onderzoek naar de collectie en het interpreteren ervan met mensen die nu nog niet naar musea komen. Ook is restauratie van voorwerpen vaak nodig om interessante bruiklenen in aansprekende tentoonstellingen door het land te laten reizen. En om tijdelijk topstukken uit het buitenland te kunnen presenteren, helpt een garantstelling door de rijksoverheid.

Alleen samen vertellen musea het hele verhaal, het steeds veranderende verhaal van onze samenleving. Zo kunnen musea de binding van álle inwoners van ons land met de Collectie Nederland blijvend versterken.

Met de Museumkaart ontdek je een jaar lang gemakkelijk en in volle vrijheid ons échte goud in ruim 400 Nederlandse musea. Dichterbij dan je denkt!

De Museumkaart bestaat sinds 1981 en is een initiatief van de musea zelf; musea die voor elk kaartbezoek een vergoeding ontvangen. De Museumkaart wordt uitgegeven door de Museumvereniging die de exploitatie heeft ondergebracht in Stichting Museumkaart. De Museumkaart is o.a. te bestellen op www.museumkaart.nl. De Museumkaart kost € 64,90 voor volwassenen en voor jongeren t/m 18 jaar € 32,45.

Musea verzamelen, bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Daarmee vertellen ze aan een groot en divers publiek eigentijdse verhalen over wie we werkelijk zijn en waar we eigenlijk vandaan komen. Musea zijn plekken van ontmoeting, verbinding en bijzondere ervaringen. Zij bevorderen bovendien reflectie en debat; in musea komt een leven lang leren tot leven. Maar ook aan actuele, maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, de Nederlandse identiteit en een florerende economie leveren musea een overtuigende bijdrage. Daarvoor blijft een stevig draagvlak bij publiek en politiek noodzakelijk. En politici dragen óók verantwoordelijkheid voor musea, o.a. om de Erfgoedwet uit te voeren die de collectie Nederland beschermt, om overheidsfondsen te voeden die aankopen, innovatie en bijzondere projecten ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de rijksoverheid, provincies en gemeenten investeren in culturele voorzieningen zoals musea. Verder bouwt de museumsector aan een hoge kwaliteit, door gedragscodes en kennisdeling. En door solide en toekomstgerichte bedrijfsvoering die gezonde, gemotiveerde en productieve vrijwilligers, freelancers en medewerkers stimuleert in hun ontwikkeling. In samenspraak met ruim 400 musea, stelt de Museumvereniging - als brancheorganisatie - het publieke belang van die Nederlandse musea, voorop in nationaal en Europees verband. Om een blijvende binding van álle inwoners van ons land met museale collecties mogelijk te maken. Niemand uitgezonderd.

Reacties