U bent hier

Voortgang vernieuwing Museum cao

maandag 17 mei 2021 - 13:02

De huidige Museum cao is verlopen per 1 april jl. De cao-delegatie had graag voor die datum het gesprek met de vakbonden willen voeren over hoe verder. Dit is niet gelukt en een eerste gesprek is nu gepland op 31 mei a.s.

Duidelijk is dat dit jaar niet gepraat kan worden over een verhoging van de salarissen en de cao-delegatie heeft dit inmiddels via een inzetbrief aan de vakbonden laten weten. Onderwerpen waar de delegatie graag wel een gesprek over wil voeren zijn duurzame inzetbaarheid, scholing en een aantal tekstuele wijzigingen.

Op dit moment loopt een aanvraag voor een subsidieregeling rondom de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Een eerste stap waar Museumvereniging samen met de vakbonden op heeft ingetekend is een sectoranalyse. Deze analyse geeft ons een beter beeld over hoeveel medewerkers zwaar werk verrichten binnen de museumsector en dit moeilijk kunnen volhouden tot de AOW-leeftijd. We hopen op een positieve toekenning.

Het voorzitterschap van de cao-delegatie dat normaliter werd uitgevoerd door de directeur van de Museumvereniging, wordt voor deze cao-ronde overgenomen door Pien Harms, zakelijk directeur van Paleis Het Loo, en ervaren lid van de cao-delegatie.

Tot 1 juli extra budget PPO voor zzp’ers

Werkenden in de culturele en creatieve sector kunnen sinds vorig jaar een beroep doen op Werktuig PPO voor cofinanciering van permanente professionele ontwikkeling. De reguliere bijdrage van Werktuig PPO is 1/3 van de kosten, met daarnaast een eigen bijdrage van de werkende zelf en van de werk/opdrachtgever.

Nu zijn er tijdelijk extra middelen voor zzp’ers!

Momenteel hebben zzp’ers door de coronacrisis vaak geen opdrachtgever die wil of kan meefinancieren. In specifieke situaties kunnen we vanuit PPO tijdelijk een extra bijdrage leveren tot 2/3 van de totale investering met een maximum van 2.000 euro.

Deze mogelijkheid tot aanvragen van een extra bijdrage loopt tot 1 juli 2021. Wil je weten wat de maximale vergoeding is voor jouw ontwikkelplan (of voor het plan van zzp'ers in je organisatie)? Vul dan snel het aanvraagformulier in op www.werktuigppo.nl.

Reacties