U bent hier

Waarden Voor Een Nieuwe Taal

woensdag 10 maart 2021 - 16:46

Woensdag 3 maart is er onder de vlag van de Code Diversiteit & Inclusie een nieuwe publicatie uitgebracht dat kaders biedt voor een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector. De handreiking gaat uit van vijf kernwaarden die dienen als drijfveer en motivatie voor duurzame verandering: veiligheid, respect, toegankelijkheid, inclusie en nieuwsgierigheid.

Download
Download hier de handreiking. Of kijk naast dit artikel in de bijlage voor het PDF.

Verandering van binnenuit
De handreiking is geen taalgids. Er worden vijftien overkoepelende waarden gepresenteerd die oproepen tot verandering van binnenuit. Ze bieden een radicaal ander perspectief op ‘het publiek’, dat we vanaf nu ‘deelnemer’ noemen. Ze sluiten personen in die tot nu toe niet eens in de taal bestonden. Ze zetten gemarginaliseerde personen in hun kracht. Ze dagen instituten uit om taal te gebruiken waar iedereen toegang toe heeft en mede-eigenaar van kan zijn. En bovenal maken ze een blijvende discussie los over de taal die we gebruiken.

Cultuuromslag
Met heldere aanbevelingen, suggesties, richtlijnen en duidelijke voorbeelden wordt er gestreefd naar een open en gelijkwaardig speelveld voor iedereen. Zo leren we al doende op een andere manier met en over elkaar te communiceren; voor en achter de schermen, bij het koffiezetapparaat, in de expositie-beschrijvingen, op het toneel, in pr- en marketingteksten en uitingen op social media. Uiteindelijk is deze handreiking bedoeld om een cultuuromslag te bevorderen en een nieuwe norm te stellen voor samenwerken, samen maken en samenleven.

Over de auteur
De handreiking is in opdracht van de Code Diversiteit & Inclusie ontwikkeld door Mounir Samuel. Als politicoloog richt hij zich op sociale revoluties en maatschappelijke verandering. Hij werkt als journalist en is auteur van elf boeken (fictie en non-ficite), met als meeste recente Noodzakelijke gesprekken: reflecties op een nieuwe wereld (2020). Samuel heeft als theatermaker, dramaturg, curator en conceptontwikkelaar ervaring in de wereld van het theater, musea en debatcentra. Tevens wordt hij regelmatig ingehuurd als adviseur diversvaardigheid.

Reacties