U bent hier

Wetgevingsoverleg Cultuur

dinsdag 12 november 2019 - 08:17

Ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg Cultuur op 18 november sprak de Museumvereniging met de woordvoerders Cultuur Lodewijk Asscher (PvdA), Zohair el Yassini (VVD), Corinne Ellemeet (GL) en Lenny Geluk (CDA). Op basis van Museumcijfers 2018 hebben we de staat van de Nederlandse musea gedeeld met de woordvoerders. Eén van de aandachtspunten die daaruit voortkomt is de gestegen druk op collecties bij musea en de rode cijfers die de helft van de kleine en middelgrote musea schrijven. Dit hangt samen met het politiek urgente dossier van teruglopende middelen voor gemeenten door het hele land. De voorgenomen korting op het gemeentefonds door het rijk werkt door op het hele scala aan taken voor gemeenten, ook op cultuur en budgetten voor musea.

Daarnaast is inclusie in de culturele sector actueel, mede in het kader van de begin november gepubliceerde Code Diversiteit & Inclusie  Een onderwerp dat niet op de agenda staat maar wel relevant is, is goed werkgeverschap en een eerlijke beloning in de cultuursector. Dit vraagt om noodzakelijke middelen om instellingen in staat te stellen om de Fair Practice Code (FPC) na te leven. Tijdens het vorige Kamerdebat heeft de Kamer de minister per motie opgeroepen een onderzoek hiernaar te doen en dit uiterlijk voor 1 februari 2020 te delen. Met belangstelling kijkt de Museumvereniging uit naar het wetgevingsoverleg en behartigt zij de belangen van de musea in de gesprekken met Kamerleden. Afhankelijk van eventuele moties en amendementen wordt tijdens dit overleg de cultuurbegroting voor 2020 definitief gemaakt.

Tags 
Nieuws

Reacties