U bent hier

Wisseling van de wacht in Museum Het Pakhuis

maandag 10 juli 2017 - 17:31

Aimee geeft de bal door aan Germa

Na zeven jaar gaat er bij Museum Het Pakhuis een ‘wisseling van de wacht’ plaatsvinden. Directeur Aimée Streefland heeft Het Pakhuis vanaf het allereerste begin met deskundigheid en flair gebracht tot waar het nu is. Haar collega, Germa Greving, zal die opwaartse lijn vanaf september gaan voortzetten.
 

Verhalen van de Veluwe
In zeven jaar tijd heeft Aimée Streefland verschillende Veluwse verhalen de revue laten passeren. Van ‘Verborgen Verleden’ over ’s Heeren Loo tot de natuurtentoonstelling ‘Overstekend Wild’ en het familieverhaal ‘Koekje van Eigen Deeg’. Stuk voor stuk ‘belevingstentoonstellingen’ waar de museale collectie uiteraard het uitgangspunt vormde, maar nooit het complete verhaal vertelde. Het Pakhuis is bij uitstek een museum waar de bezoeker dat verhaal ook via andere zintuigen kan ervaren. Voelen, horen, zelfs ruiken en proeven komen aan bod. ‘Het Pakhuis was één van de eerste musea die de beleving als één van haar kerntaken zag,’ aldus Streefland, ‘daar blinkt het museum nu nog steeds in uit.’

Maatschappelijke waarde
Musea hebben enorme maatschappelijke waarde: ze verrassen en inspireren met verhalen, verbinden groepen mensen, maar ook sectoren met elkaar en dragen bovendien bij aan een ‘leven lang leren’: educatie voor jong en oud. Het karakter van een dorp als Ermelo is ook in het museum terug te zien. Vrijwilligers van allerlei leeftijden en achtergronden hebben een thuis gevonden in het museum. Streefland beschouwt dat als één van de mooiste kanten aan haar periode in Ermelo: ‘ik heb vrijwilligers zien komen en zich zien ontwikkelen en ontplooien. Ik ben er trots op dat zij in Het Pakhuis de mogelijkheid hebben gekregen om gezien te worden en hun eigen talenten te ontdekken.’
 

Aimée (rechts) geeft het stokje over aan Germa (links)


Grote prestaties op klein niveau
Met jaarlijks 15.000 bezoekers wordt Het Pakhuis gerekend tot de categorie ‘kleine musea’. Dat is echter aan de prestaties niet altijd terug te zien. Dit jaar nog organiseerde Het Pakhuis een groot Romeins festival bij de Schaapskooi op de hei. Het festival had een landelijk bereik. ‘Daarmee hebben we laten zien dat Het Pakhuis ook in staat is het Ermelose erfgoed buiten het haar bekende gebied te laten schitteren. Musea krijgen steeds meer een rol buiten de museummuren, ook een klein museum als Het Pakhuis laat zien dat mogelijk is en waarde heeft,’ zo ligt Streefland toe. Het enthousiasme en de bereidwilligheid om buiten de kaders te denken heeft ook op provinciaal vlak bij de coöperatie Erfgoed Gelderland zijn vruchten afgeworpen. ‘Het Pakhuis doet mee aan grote Gelderse festivals, participeert in pilots waar de zorggroepen centraal staan en draagt bij aan een stevige samenwerking tussen musea,’ zo betoogt ze.

Broedplaats voor ideeën en talent
In Het Pakhuis is altijd al veel ruimte geweest voor jong talent. Het museum heeft jaarlijks tientallen Maatschappelijke Stagiaires over de vloer en heeft in het afgelopen jaar ook studenten van de HAN in huis gehad. De nieuwe directeur, Germa Greving, is haar carrière ook in Het Pakhuis begonnen met een ‘oral history’ project rondom ondernemersfamilies. ‘Het is grote klasse dat Het Pakhuis starters een kans geeft,’ aldus Greving, ‘de arbeidsmobiliteit in de museumwereld is zeer beperkt, er is weinig ruimte voor jonge mensen om aan hun carrière te werken.’ Greving ziet het als een voordeel dat ze geen onbekend gezicht is in Ermelo: ‘ik heb mijn netwerk in de afgelopen vier jaar kunnen opbouwen en zal mijn uiterste best doen om de opwaartse lijn voort te zetten. Aimée heeft een grootse prestatie geleverd en in zeven jaar tijd gebouwd aan een prachtig museum. Ik ben vereerd dat werk te mogen voortzetten.’

Op vrijdag 22 september organiseert het Pakhuis een afscheidssymposium om de wisseling van de wacht te markeren. Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via 0341-760777 of info@hetpakhuisermelo.nl

Tags 
Nieuws

Reacties