U bent hier

Zero waste expeditie cultuur op koers : van afval naar grondstoffen in de cultuursector

vrijdag 5 november 2021 - 10:32

Om de cultuursector te stimuleren om met het thema ‘Van Afval naar Grondstoffen’ (VANG) aan de slag te gaan, is in 2020 de Zero Waste Expeditie Cultuur (ZWEC) gestart. Dit traject is een vervolg op de eerste ZWEC uit 2018 toen 13 cultuurinstellingen aan de slag gingen om hun organisatie zoveel mogelijk afvalvrij te maken.

Initiatiefnemer van de ZWEC is Rijkswaterstaat, die met het programma VANG Buitenshuis de hoeveelheid restafval van de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector wil halveren. Bureau 8080 heeft de uitvoering van de Zero Waste Expeditie Cultuur verzorgd. In 2020 gingen nog eens 39 cultuurinstellingen uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht op Zero Waste Expeditie.

Deze organisaties werkten met de Zero Waste Expeditie tool. Deze online tool kent acht modules en is gebaseerd op het Zero Waste Model, waarbij vijf ‘R’-stappen per reststroom worden doorlopen, uitsluitend in deze volgorde: Refuse (weiger), Reduce (verminder), Reuse (hergebruik), Recycle, Rot (organisch afval). De tool is zo ingericht dat instellingen worden gestimuleerd om met hun bedrijfsvoering hoger op de R-ladder te komen en zo bij te dragen aan een circulaire economie. In het rapport Zero waste expeditie cultuur op koers: van afval naar grondstoffen in de cultuursector wordt teruggeblikt op de resultaten van 1,5 jaar Zero Waste Expeditie Cultuur en vind je praktijkvoorbeelden.

Bekijk de publicatie hier.

Reacties