U bent hier

Zittingsduur, bestuurskracht en tegenkracht in musea

woensdag 16 september 2020 - 15:39

Afbeelding: Designed by vectorpouch / Freepik

Hoe blijft bestuurskracht in evenwicht met tegenkracht? Museumbestuurders ontwikkelen zich gedurende hun zittingstermijn. De verhouding tussen bestuur en raden van toezicht kan daardoor veranderen. In een wetenschappelijk onderzoek gaat de Universiteit Utrecht na hoe zittingsduur samenhangt met ontwikkeling en op welke manier raden van toezicht en bestuurders in evenwicht kunnen blijven. Leden van de Museumvereniging zijn uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek met hun museumbestuur.

Deelname
Je kunt meehelpen door de vragenlijst van ca. 15 minuten hier in te vullen: https://bit.ly/surveybestuurders.

Focus van het onderzoek
De Universiteit Utrecht onderzoekt in opdracht van CCV handhaving en gedrag de verhoudingen tussen bestuurskracht, feedback door raden van toezicht en verantwoording in onder andere de culturele sector. In het bijzonder is er aandacht voor de invloed van zittingstermijnen van de bestuurder en de manier waarop de tegenkracht van toezichthouders mee kan ontwikkelen met de bestuurskracht van de bestuurders.

Doel
Het doel van het onderzoek is om tot algemene aanbevelingen te komen om de verhouding tussen bestuurders en Raad van Toezicht te versterken. Hiervoor worden (anonieme) vragenlijst aan museumbestuurders gebruikt. Naast museumbestuurders bevraagt de Universiteit ook bestuurders in van onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties om kruisbestuiving van kennis en ervaring mogelijk te maken. De resultaten van het onderzoek worden begin 2021 in boekvorm gepubliceerd.

Contact
Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Meike Bokhorst, dr. Sjors Overman en Prof. Dr. Thomas Schillemans. Zij zijn verbonden als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Voor vragen kunt u contact opnemen via: s.p.overman@uu.nl.

Reacties